TYSKI BIFYJ – Muzeum Miejskie (Dawna Młótownia, ul. Katowicka 9) [wideo]

Stefania Dyduch oraz Miejskie Centrum Kultury w Tychach zapraszają na cykl filmów o Tychach w gwarze śląskiej pt. Tyski Bifyj. Videoblog powstał dzięki inicjatywie „Tyski Bank Kultury”.

Dzisiaj bydzie coś u Muzeum Miejskim.


Źródło : www.tyskibifyj.pl