KONKURS FOTOGRAFICZNY z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

RCGW_logo_zwykleZ okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska (5 czerwca) Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest promocja faktury elektronicznej jako alternatywy dla papierowej formy faktury, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Tychów oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko. Organizując konkurs, RCGW S.A. chce zwrócić uwagę mieszkańców Tychów na negatywne skutki dla środowiska naturalnego, jakie niesie za sobą produkcja papieru oraz spopularyzować fotografowanie jako sposób kształtowania wrażliwości estetycznej.
Konkurs fotograficznyTematem przewodnim konkursu jest ochrona środowiska jako jedna z ważniejszych zalet faktury elektronicznej. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia zachęcająca do wyboru e-faktury, która powinna:
  • swoją wymową wskazywać na zagrożenia dla środowiska, związane z wyrębem drzew i produkcją papieru, lub
  • ukazywać piękno przyrody, którą możemy się zachwycać chroniąc ją przed szkodliwą działalnością człowieka, lub
  • zachęcać do wyboru e-faktury w inny sposób.
Prace konkursowe powinny składać się z dwóch elementów:
  • fotografii przedstawiającej własną interpretację tematu konkursu: „Bądź odpowiedzialny – wybierz e-fakturę” (maksymalnie 2 fotografie),
  • krótkiego uzasadnienia zgodności zaprezentowanej pracy z myślą przewodnią konkursu (maksymalnie 5 zdań).
Oryginalne i artystyczne podejście do tematu konkursu zostanie dodatkowo docenione. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem należy składać w zaklejonych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu z dopiskiem „Bądź odpowiedzialny – wybierz e-fakturę” w terminie do 29.07.2016 r. do godz. 13.00.
Regulamin konkursu dostępny na stronie organizatora: http://www.rcgw.pl/

Źródło : http://kultura.tychy.pl/