Trwa budowa ulicy Jutrzenki w Tychach.

ulica JutrzenkiUlica Jutrzenki jest drogą gruntową i głównie obsługuje ruch wewnętrzny. Po przebudowie zyska nową nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku od ul. Jordana do skrzyżowania z ul. Jurajską . Powstaną także zjazdy do posesji, progi zwalniające oraz chodnik z jednej strony drogi. Ulica posiadać będzie też odwodnienie i oświetlenie. Pozostały odcinek drogi – do wysokości Potoku Paprocańskiego – wykonany zostanie w kruszywie (tłuczeń). Z uwagi na lokalny charakter inwestycji nie przewiduje się większych utrudnień w ruchu. Roboty będą prowadzone etapami przy czasowym wyłączeniu fragmentów ulicy. Występować będą też miejscowe zawężenia. Przez cały okres trwania prac będą zapewnione przejścia pieszych przez teren robót oraz zostanie utrzymany dojazd pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów służb miejskich do posesji.Inwestycja warta blisko 1,2 mln. zł planowo ma zakończyć się w sierpniu.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/