Obchody Święta Policji w Tychach.

Policja świętoPolicjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tychach obchodzili wczoraj swoje święto. Z tej okazji w Teatrze Małym odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W uroczystościach uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman RABSZTYN.

Wczoraj o 11.00 w Teatrze Małym w Tychach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zbliżającego się Święta Policji. Podczas apelu Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, wraz z szefem tyskiej komendy insp. Dariuszem Nowakiem, wręczyli 94 policjantom nominacje na wyższe stopnie policyjne. Jedna osoba została odznaczona złotym, a dwie srebrnym medalem za długoletnią służbę w Policji. Ponadto trzech pracowników cywilnych otrzymało uroczyste listy gratulacyjne.

W swoim przemówieniu Komendant Miejski Policji w Tychach złożył podziękowania policjantom oraz pracownikom cywilnym za ich poświęcenie i oddanie w codziennej służbie. Następnie insp. Roman Rabsztyn wyraził swoje uznanie dla policjantów za ich ofiarną i pełną zaangażowania służbę i dla ich rodzin, których wsparcie i wyrozumiałość są niezbędne dla skutecznego i konsekwentnego wykonywania obowiązków.

Wśród zaproszonych gości byli, tyscy komendanci w stanie spoczynku, przedstawiciele władz miasta, Związków Zawodowych Policjantów i Pracowników Cywilnych, Związków Emerytów i Rencistów Policyjnych, Straży Miejskiej, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz innych instytucji, z którymi na co dzień współpracują policjanci. Uroczystość.

 Mianowanym policjantom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w codziennej służbie.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/