MZK Tychy : Konsultacja w sprawie zmian na linii 157.

Autobus MZK Tychy nr 157W związku z wnioskiem gminy Wyry, przy aprobacie gmin Mikołów i Kobiór, Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach przedkłada do konsultacji propozycję zmian rozkładu jazdy linii 157

Z uwagi na niską frekwencję został zaproponowany do likwidacji dotychczasowy kurs – odjazd z przystanku „Tychy Szpital Wojewódzki” o godzinie 3:23, w zamian zaproponowano uruchomienie kursu z przystanku „Mikołów Dw. PKP” o godzinie 7:43, który umożliwi dojazd do Tychów na godzinę 9:00. Ponadto uwzględnione zostały drobne korekty ułatwiające dojazd/powrót z zakładów pracy na terenie miasta Tychy i Mikołowa.

W związku z powyższym prosimy Państwa o przesłanie uwag do zaproponowanych zmian do dnia 22 lipca 2016 r. na jeden z adresów:

mzk_logoMiejski Zarząd Komunikacji w Tychach poczta@mzk.pl,
Urząd Miasta Mikołów uslugi.komunalne@mikolow.eu
Urząd Gminy Wyry urzad@wyry.pl
Urząd Gminy Kobiór gmina@kobior.pl


Źródło : http://www.mzk.pl/