Z dziennika budowy Parku Wodnego w Tychach.

W mijającym tygodniu na budowie Wodnego Parku Tychy dalej prowadzone są prace związane z montażem elewacji zewnętrznej oraz wykończeniem attyki. Na parterze w strefie wejścia zakończono układanie posadzki. W części rekreacyjnej obiektu ukończono roboty żelbetowe, natomiast w dalszym ciągu prowadzone są prace przy realizacji posadzek betonowych oraz konstrukcji sufitów podwieszanych. Na zewnątrz budynku kontynuowane są roboty przy drogach dojazdowych i chodnikach oraz rondzie w okolicy wjazdu głównego. Cały czas trwają prace przy technologii wody basenowej, a w zakresie elektroenergetycznym wykonywane jest okablowanie poszczególnych stref obiektu.

Park wodny foto 43

Park wodny foto 44

Park wodny foto 42


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/