III Otwarty Puchar Polski Południowej BJJ.

Nazwa zawodów: III OTWARTY PUCHAR POLSKI POŁUDNIOWEJ BJJ
Data zawodów: 25 CZERWIEC 2016
Miejsce rozegrania zawodów: TYCHY UL. PIŁSUDSKIEGO 20 HALA SPORTOWA MOSIR
Organizator: BASTION TYCHY/KATOWICE; STOWARZYSZENIE SPORTOWE TYCHY
Osoba kontaktowa: SŁAWEK SZAMOTA pppbjj@gmail.com tel. kom.600 263 551

BJJWARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie i opłacenie startowego 50zł w terminie 20.06.2016
Zgłoszeń należy dokonywać na panelu rejestracyjnym, który będzie uruchomiony w pierwszym tygodniu czerwca.
( Każde przyjęte zgłoszenie otrzyma email zwrotny z potwierdzeniem przyjęcia )

Do 20.06.2016 należy przesłać startowe 50zł lub potwierdzenie wpłaty startowego na konto:
Centrum Sportowe Bastion
ul. Bema 6 43-100 Tychy
nr konta:
82 1050 1399 1000 0091 1182 7177

Tytuł: Startowe + dane zawodnika (imię, nazwisko, klub) za którego jest dokonywana – Startowe, X, X, klub

Termin zgłoszeń upływa z dniem 20.06.2016 (poniedziałek godz. 24.00)
UWAGA!

Po upłynięciu powyższego terminu zgłoszenia nadal będą przyjmowane ale startowe wynosi 100zł !.

UWAGA!

Każdy startujący zawodnik, aby zostać dopuszczonym do startu musi:
– posiadać aktualne badania lekarskie (sportowe).
– posiadać aktualne ubezpieczenie NW
– posiadać wiek minimum 16 lat (minimalny rok urodzenia startujących 2000)
– posiadać dokument tożsamości
– osoby niepełnoletnie MUSZĄ posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach,
– spełnić kryterium wagowe

Dywizje i kategorie wagowe
Podane wagi są wagami zawodnika ubranego w kimono, w którym startuje.
Kategoria białych pasów jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy Judo, Jiu-Jitsu, Zapasów, Sambo posiadający jakiekolwiek doświadczenie w tych sportach.
Zawodnicy posiadający brązowe i czarne pasy w dyscyplinach chwytanych (Judo, Jiu-Jitsu, Sambo, Zapasy) muszą startować w kategorii co najmniej purpurowych pasów. Zawodnicy posiadający stopnie poniżej brązowego pasa startują w kategorii niebieskich pasów.

Rozegrane zostaną następujące kategorie:
– juniorzy (bez podziału na pasy); minimalny wiek juniorów 16 lat, maksymalny wiek 18 lat włącznie (minimalny rok urodzenia 2000, maksymalny rok urodzenia 1998)
– seniorki: białe pasy, (niebieskie/purpurowe/brązowe/czarne pasy)
– seniorzy: białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, elita (brązowe, czarne pasy)
– masters: ( białe/niebieskie pasy ), ( purpurowe/brązowe/czarne pasy), urodzeni od roku 1981 i starsi

Kategorie wagowe:
Juniorzy:
-64 kg
-74 kg
-84 kg
Seniorzy:
-64 kg
-70 kg
-76 kg
-82,3 kg
-88,3 kg
-94,3 kg
-100,5 kg
+100,5 kg
Kobiety
-56kg;
-66kg;
+66kg
Masters
-76,00 kg
-88,3 kg
+88,3 kg

UWAGA!!!
Organizator zastrzega możliwość połączenia kategorii wagowych w przypadku zgłoszenia do kategorii mniejszej ilości zawodników niż 4.
System rozgrywania zawodów: pucharowy .

Czas walki:
Juniorzy: 5 min.
Kobiety:
– Białe pasy: 5 min.
– Kolorowe pasy: 6 min.
Seniorzy:
– Białe pasy: 5 min.
– Niebieskie: 6 min.
Purpurowe,brązowe, czarne: 7 min.

Przepisy walki wg CBJJ
Harmonogram zawodów:
14 czerwiec (niedziela)
08:30 odprawa sędziowska
08.30 – 09:30 opłata startowa, weryfikacja badań i ubezpieczenia
09:30 start zawodów

PRZEPISY PORZĄDKOWE
– ważenie następuje przed pierwszą walką zawodnika
(dotyczy wszystkich kategorii wagowych),
– planowana kolejność i miejsce walk dla poszczególnych dywizji
będzie podana po terminie wpływu zgłoszeń zawodników.
– każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.


Źródło : http://www.bjjfanatics.pl/