Rowerowe Tychy – Samoobsługowe stacje napraw.

Tychy to miasto, które pod względem ilości rowerzystów i ścieżek rowerowych wyróżnia się na tle innych miejsc na Śląsku. Cyklicznie, każdego roku powstaje wiele udogodnień, które ułatwiają życie miłośnikom dwóch kółek. Na ten rok zaplanowano między innymi montaż stacji napraw rowerów.

Samoobsługowe stacje napraw

Stacje rowerowe

Łącznie w mieście stanie 8 samoobsługowych stacji napraw rowerów – dwie na Paprocanach, dwie na parkingach wielopoziomowych (przy bezpłatnej strefie Bike&Ride) oraz pojedyncze stacje przy ul. Sikorskiego (nieopodal budowanego parku wodnego), a także na ulicach Edukacji, Piłsudskiego i Katowickiej. Stacje wyposażone zostaną w podstawowe narzędzia na stalowych linkach, a także w ręczne pompki powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe. Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach, co jest pomocne przy dokonywaniu napraw. Montaż powinien zakończyć się początkiem lipca. Koszt zadania to blisko 40 tys. zł.

Zespół rowerowy

Ponadto w Tychach wznowiono spotkania zespołu do spraw ścieżek rowerowych. W jego skład wchodzą przedstawiciele Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Urzędu Miasta Tychy, MOSIR-u, policji, Straży Miejskiej i działających na terenie Tychów niezależnych stowarzyszeń rowerowych (Nol Tychy, Klub Turystyki Kolarskiej Gronie, Tyskie Stowarzyszenie Rowerowe). W kwietniu odbyło się pierwsze posiedzenie – organizacyjne. Kolejne zaplanowano na koniec maja. Uczestnicy będą mieli okazję wskazać te lokalizacje ścieżek rowerowych, które ich zdaniem wymagają interwencji w pierwszej kolejności.

Nowe ścieżki

Z myślą o rowerzystach powstają nowe ścieżki w mieście. Aktualnie trwa budowa zupełnie nowego łącznika pomiędzy ul. Żorską, a ulicami Legionów Polskich i Myśliwską. Jego długość to około pół kilometra. Po obu stronach drogi powstanie chodnik, a dodatkowo na jezdni umieszczone zostaną dwie jednokierunkowe ścieżki rowerowe – takie rozwiązanie zaproponowali sami rowerzyści. MZUiM przygotowuje się także do modernizacji kolejnego odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy alei Niepodległości – tym razem będzie to fragment pomiędzy ul. Wyszyńskiego a Urzędem Miasta. Ścieżka, z uwagi na przebiegającą pod ziemią sieć instalacji i kabli, musi zostać wykonana z czerwonej kostki. W momencie awarii można wówczas nawierzchnię szybko rozebrać i odtworzyć (bez konieczności ?prucia? asfaltu). Niemniej w Tychach od kilku lat jest tendencja, by nowe ścieżki rowerowe budować z czerwonego asfaltu. Tak będzie również w przypadku kolejnego etapu przebudowy ciągu pieszo-rowerowego, jaki biegnie od ulicy Dmowskiego w kierunku osiedla „O”. Mowa o tzw. „alejkach”. Kontynuowana będzie również budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Armii Krajowej, a także przy ul. Witosa (w ramach budżetu partycypacyjnego). Potrzeby rowerzystów zostaną też omówione podczas spotkania zespołu rowerowego. Na majowym spotkaniu będą składane wnioski, które w przyszłości posłużą za podstawę do dalszych planów i realizacji.

Plany MZUiM

O rowerzystach miasto myśli też przyszłościowo. W ramach planowanego projektu ITS Tychy na mieście zostaną zamontowane kamery z automatyczną detekcją rowerzystów. Obecnie w mieście są takie skrzyżowania, gdzie trzeba zsiąść z roweru i nacisnąć przycisk, by zmieniło się światło nawet, jeżeli na skrzyżowaniu nie ma samochodów. Zmiana o jakiem mówię, spowoduje, że system wykryje rowerzystę i automatycznie włączy zielone światło. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2017-2020. Ponadto MZUiM analizuje różne warianty budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową od ronda przy ulicy Serdecznej Oświęcimskiej w Tychach do Bierunia.

Tyskie trasy rowerowe

Pamiętajmy, że Tychach mamy 9 tras rowerowych a ich łączna długość to ponad 72 km. Warto dodać, że trasy rowerowe głównie służą do obsługi turystyczno-rekreacyjnej, a także krajoznawczej. Często prowadza one przez tereny boczne, dukty leśne, a częściowo przebieg tras rowerowych może pokrywać się z przebiegiem dróg rowerowych zlokalizowanych w mieście. U nas wygląda to tak, że mamy przeszło 45 km samych dróg rowerowych, z czego blisko połowa pokrywa się z przebiegiem tras. Dlatego też nie można sumować ilości tras rowerowych ze ścieżkami rowerowymi w mieście.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/