Tychy na 44 miejscu na liście 50. najbardziej zanieczyszczonych miast w UE.

Aż 33 miejscowości z Polski znalazły się na niechlubnej liście 50. najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) najgorzej jest w Żywcu i Pszczynie.

zanieczyszczenieNiestety, w czołówce są inne miasta z naszego regionu: Rybnik (4. miejsce), Wodzisław Śląski (5.) i Godów (8.)
W rankingu są 33 miasta z Polski, 9 z Bułgarii, 5 z Czech (wszystkie w pobliżu naszej granicy: Orlova, Karvina, Ostrava, Havirov i Cesky Tesin) oraz 3 z Włoch.
Inne miasta z woj. śląskiego, w których jakość powietrza zagraża zdrowiu to Knurów (17. miejsce), Zabrze (18.), Katowice (19.), Gliwice (22.), Bielsko-Biała (27.), Sosnowiec (35.), Dąbrowa Górnicza (43.), Tychy (44.) i Żory (49.).

WHO, przy opracowaniu zestawienia, brała pod uwagę poziom pyłu zawieszonego PM2.5, który należy do najbardziej szkodliwego dla zdrowia, spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.
PM2.5 to pył zawieszony o średnicy 2.5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa.
Długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc, itp.).
PM2.5 razem z pyłem PM10, silnie rakotwórczym benzo(a)pirenem oraz trującymi związkami chemicznymi (tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, metale ciężkie, sadza) wchodzi w skład smogu.

 


Źródło : http://www.radioexpress.pl/