Turniej Scrabble w ramach LOGOS FEST.

Zapraszamy do udziału w pierwszym Tyskim Nierankingowym Turnieju Scrabble, który odbędzie 15 maja się w Miejskim Centrum Kultury.
Turniej odbędzie się w ramach festiwalu LOGOS FEST – II Tyski Festiwal Słowa, a honorowy patronat nad nim objęła Polska Federacja Scrabble.

Zaczynamy o godzinie 10:30, przewidujemy 6 rund.
Może wziąć w nim udział każdy, kto ma ochotę powalczyć na słowa! Nie ma ograniczeń wiekowych. Aby wystartować
w turnieju należy przesłać do nas kartę zgłoszeniową, która dostpna jest na stronie www.kultura.tychy.pl.
Na Wasze maile czekamy do 11 maja. Bądźcie z nami!

Logos Fest - Scrable

Zapraszamy!