Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2015/2016

bezpieczeństwo na drodze

 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach informuje, że w ramach swojej działalności profilaktycznej i prewencyjnej, oraz mając na względzie bezpieczeństwo i dobro dzieci i młodzieży, wzorem lat ubiegłych w dniach 26 i 27 kwietnia 2016 roku współorganizuje z ramienia Lokalnego Komitetu Organizacyjnego”Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2015/2016″

  • Kuratorium Oświaty w Katowicach
  • Miejski Zarząd Oświaty w Tychach
  • Komenda Miejska Policji w Tychach

oraz:

– Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 Tychy;

– Automobilklub Ziemi Tyskiej;

– Fundacją Polskie Centrum Bezpieczeństwa Drogowego „A WIDZISZ”

oraz przy współpracy podmiotów gospodarczych zaangażowanych w szerzenie pozytywnych zachowań, problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym (prosimy o ewentualne wsparcie rzeczowe), miejską edycję :

„Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2015/2016”.

Celem tego Turnieju jest propagowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowania partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania wszelkiej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu oraz propagowanie pozytywnych wzorców zachowań.

Turniej zostanie zorganizowany dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu tyskiego. Uczestniczyć w nim będą: szkoły podstawowe – czteroosobowe zespoły (2 dziewczynki i 2 chłopców), gimnazja – trzyosobowe zespoły wyłonione podczas eliminacji szkolnych. Turniej ten zostanie rozegrany w Szkole Podstawowej nr 1 w Tychach przy Placu Wolności 4, a jego rozpoczęcie planowane jest każdego dnia o godz.09:00.

Dzień 26 kwietnia 2016 roku przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, a dzień 27 kwietnia dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Zwracam się z apelem do wszystkich nauczycieli, aby dołożyli wszelkich starań by reprezentacja ich szkoły wzięła udział w Turnieju.

Przystępując do eliminacji, uczestnicy muszą posiadać i przedstawić do wglądu kartę rowerową (uczniowie gimnazjów: kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM), ważną legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dzieci w Turnieju oraz zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju. Chciałbym wszystkim uczestnikom życzyć sukcesów i osiągnięcia jak najlepszego miejsca.

Regulamin przedmiotowego turnieju znajduje się na stronie internetowej PZM (www.pzm.pl) stanowiącego podstawy i zasady przeprowadzania turnieju.

 


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl