Raport z konsultacji społecznych środowiska senioralnego

Park NiedźwiadkówTyska Rada Seniorów udostępniła raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu „ZOOM na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski”.

Raport dotyczy tworzenia obywatelskiej przestrzeni przyjaznej seniorom w Parku Niedźwiadków i w planowanym Centrum Usług Społecznych.
Został wypracowany jako jeden z efektów projektu „ZOOM na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.
Raport składa się z trzech części:
  • ustaleń na temat Parku Niedźwiadków,
  • koncepcji i planów związanych z Centrum Usług Społecznych,
  • uwag na temat roli Rady Seniorów w procesie zmieniania i udoskonalania miasta.
Wnioski zostały sporządzone na podstawie warsztatów z lokalnymi aktywistami i urzędnikami, wywiadów grupowych przeprowadzonych wśród tyskich seniorów, badań na Uniwersytecie Trzeciego Wieku itd.

Źródło : http://umtychy.pl