Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej

Tyski Zakład Usług Komunalnych w maju 2016 organizuje mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenów zabudowy jednorodzinnej.

W okresie od 6 do 20 maja 2016 roku prowadzona będzie mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenów nieruchomości znajdujących się w zabudowie jednorodzinnej. Poniżej zamieszczamy regulamin w/w zbiórki:

wywozodpadowwielkogabarytowychREGULAMIN MOBLINEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH

 • wystawienia odpadów wielkogabarytowych przed bramy posesji (tak jak w przypadku odpadów komunalnych) należy dokonać do godz. 6.00 w dzień planowanej zbiórki mobilnej;
 • jeśli na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza i wystawione odpady wskazują na pochodzenie z działalności – odpad nie podlega odbiorowi (pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek poinformowania o tym fakcie pracowników TZUK);
 • ODPADY PODLEGAJĄCE ODBIOROWI:
  – MEBLE,
  – DYWANY, MATERACE, WYKŁADZINY,
  – OPONY Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
  – TEKSTYLIA,
  – ZUŻYTY SPRZĘT SPORTOWY (ROWERY, ITP.).
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:
  – SPRZĘT AGD,
  – SPRZĘT RTV,
  – ELEKTRONIKA UŻYTKOWA.
 •  ODPADY NIE PODLEGAJĄCE ODBIOROWI:
  – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA,
  – GRUZ,
  – ODPADY REMONTOWO – BUDOWLANE,
  – PAPA,
  – ONDULINA,
  – ODPADY ZIELONE (W TYM GAŁĘZIE, KONARY, TUJE, ITP.),
  – SANITARIATY,
  – ODPADY NIEBEZPIECZNE.